top of page

Politika privatnosti

Obavijest o prikupljanju i obradi osobnih podataka

 

1. Uvod

Miscotti, obrt za proizvodnju slastica, vl. Mirta Atlija, sa sjedištem u Zagrebu, Božidara Magovca 161, MB: 98200836, OIB: 67126553858 ("Miscotti") pridaje veliku važnost zaštiti privatnosti Vaših osobnih podataka. U ovoj Obavijesti pronaći ćete informacije o tome kako Miscotti postupa s Vašim osobnim podacima koje nam dajete prilikom narudžbe i plaćanja Miscotti proizvoda na internetskoj stranici www.miscotti.hr. Miscotti prikuplja takve osobne podatke i smatra se njihovim voditeljem obrade.

 

2. Koje osobne podatke prikupljamo

Kako bismo Vam omogućili narudžbu i dostavu Miscotti proizvoda, potrebni su nam Vaši osobni podaci. Miscotti prikuplja Vaše osobne podatke koje nam dajete prilikom narudžbe Miscotti proizvoda, i to osobito:

 1. osobno ime i prezime,

 2. email adresu,

 3. broj telefona/mobitela.

Miscotti također prikuplja analitičke podatke o vašem korištenju www.miscotti.hr stranice (primjerice, o vremenu provedenom na internetskoj stranici, Miscotti proizvodima koje ste pregledavali putem internetske stranice, informacije o Miscotti proizvodima naručenim preko internetske stranice, vrijeme i datum Vaše narudžbe i sl.), kako bismo analizirali koje su Vaše preferencije u pogledu Miscotti proizvoda. Navedene informacije nam omogućuju da analiziramo i poboljšamo Miscotti internetsku stranicu i pružimo Vam bolje korisničko iskustvo.

 

3. Svrha i pravna osnova obrade osobnih podataka

Miscotti će prikupljati, obrađivati i čuvati osobne podatke koje nam dajete prilikom narudžbe Miscotti proizvoda na Miscotti internetskoj stranici.

Svrha i aktivnosti prikupljanja Vaših osobnih podataka koji su opisani u ovoj Obavijesti potrebni su nam za izvršavanje naših prava i obveza iz ugovora o kupoprodaji Miscotti proizvoda s Vama, kao i u skladu s legitimnim interesima Miscotti u vođenju svog poslovanja (primjerice, za poboljšanje usluge, marketing, vođenje pravnih postupaka i sl.).

 

4. Kada i kako dijelimo osobne podatke i lokacije obrade

Vaše osobne podatke dijelit ćemo s trećim osobama samo ako nam je to dopušteno u skladu s mjerodavnim propisima. Kad prenosimo ili dijelimo Vaše osobne podatke, osiguravamo poštivanje ugovornih obveza i sigurnosnih mehanizama koji su u skladu s mjerodavnim propisima o zaštiti podataka, povjerljivosti i sigurnosnim standardima.

Miscotti ponekad koristi vanjske pružatelje usluga za upravljanje našim informatičkim sustavima (primjerice, za funkcionalnosti Miscotti internetske stranice, daljinsku pohranu podataka na tzv. cloudu, za analizu podataka, izradu sigurnosnih kopija podataka, usluge pohrane i sl.). Naši vanjski pružatelji usluga ponekad mogu koristiti vlastite podizvođače koji mogu imati pristup Vašim osobnim podacima (podizvršitelji obrade).

Također, Vaše osobne podatke možemo prenijeti trećim stranama kada smo obvezni to učiniti u skladu s mjerodavnim propisima. Do toga može doći, primjerice, kada to od nas traže nadležna državna tijela (primjerice, Ministarstvo unutarnjih poslova), ili određene pravne ili fizičke osobe (primjerice, u skladu s Ovršnim zakonom).

Zbog svega navedenog, Vaši se osobni podaci mogu prenijeti i pohraniti izvan Republike Hrvatske. To uključuje države izvan Europskog gospodarskog prostora (EGP), od kojih neke nemaju ista pravila o zaštiti osobnih podataka kao u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji.

U slučaju da Miscotti Vaše osobne podatke prenosi izvan država EGP-a, primjenjivat ćemo sljedeća načela zaštite:

 1. Vaše osobne podatke prenosit ćemo samo primateljima u državama za koje je odlukom Europske komisije utvrđeno da osiguravaju primjerenu razinu zaštite osobnih podataka;

 2. U slučaju da se Vaši osobni podaci prenose u državu koja nije navedena u odluci o primjerenosti Europske komisije, njihov prijenos u tu državu može se provesti samo uz pružanje odgovarajućih zaštitnih mjera (primjerice, na temelju primjene tzv. obvezujućih korporativnih pravila), ili ako je takav prijenos izričito dopušten u skladu s mjerodavnim propisima.

 

5. Zadržavanje podataka

Vaše osobne podatke koje prikupimo  u skladu s ovom Obavijesti čuvat ćemo šest mjeseci od dana svake pojedine narudžbe Miscotti proizvoda, osim ako je dulji rok pohrane podataka propisan mjerodavnim propisima, ili je obrada potrebna za izvršavanje zakonskih obveza ili legitimnog interesa Miscotti, poput vođenja postupaka pred nadležnim tijelima, knjigovodstva, unutarnjeg izvješćivanja i postupka mirenja.

 

6. Vaša prava i kako ih možete ostvariti

U pogledu osobnih podataka koje ste nam dali prilikom narudžbe Miscotti proizvoda imate sljedeća prava:

 1. zatražiti pristup Vašim osobnim podacima i dopuniti nepotpune podatke;

 2. zatražiti ispravak ili brisanje Vaših osobnih podataka (ako su ispunjeni uvjeti propisani GDPR Uredbom);

 3. zatražiti ograničavanje obrade Vaših osobnih podataka (ako su ispunjeni uvjeti propisani GDPR Uredbom);

 4. pravo na prenošenje Vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade;

 5. pravo da u bilo kojem trenutku povučete privolu za obradu Vaših osobnih podataka;

 6. pravo na podnošenje prigovora na obradu Vaših osobnih podataka nadzornom tijelu.

Za ostvarivanje bilo kojeg od gore navedenih prava kontaktirajte nas na gore navedenoj adresi. Sve zahtjeve obradit ćemo u skladu s primjenjivim propisima i u razumnom roku.

 

7. Povlačenje vašeg pristanka i brisanje vaših osobnih podataka

Imate pravo zatražiti da se Vaši osobni podaci izbrišu iz naše evidencije, i u mjeri u kojoj se obrada Vaših podataka temelji na danoj privoli, da opozovete privolu na obradbu Vaših osobnih podataka.

Budući da Miscotti mora obraditi Vaše osobne podatke u svrhu Vaše narudžbe Miscotti proizvoda, ako tražite da izbrišemo Vaše osobne podatke, Miscotti će možda morati obustaviti izradu i dostavu naručenih Miscotti proizvoda. Bez obzira na gore navedeno, Miscotti može zadržati određene podatke u vezi s Vašom narudžbom u ograničenom razdoblju kako bi ispunio pravne zahtjeve u pogledu čuvanja evidencije.

bottom of page